Page 10 - Benk Katalog 2019
P. 10

GRANİT ve MERMER YAPIŞTIRICISI
                      ÜRÜN TANIMI
                      Yüksek yapışma gücüne sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi
                      uzatılmış, çimento esaslı, seramik, granit seramik, granit, mermer, doğal
                      taş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

                      KULLANIM ALANLARI
                      Benkim granit mermer yapıştırıcısı; eski seramik kaplı yüzeyler üzerine,
                      su emme oranı düşük seramik v.b kaplama malzemelerinin İç ve dış
                      mekanlarda yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.
                      İç ve dış ortamda yoğun trafiğe maruz kalan yerlerde ve ısı değişimlerinin
                      çok fazla olduğu yerlerin zeminlerinde ve duvarlarında kullanılır.
                      Wasserdamm elastik, Wasserdamm tam elastik yapılmış yüzeylerde
                      kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ve Baumix astar uygulanmış
                      seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarında kullanılır.
                      ÜRÜN AVANTAJLARI
                      • Büyük ebatlı kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır.
    • Polimer katkısı sayesinde yüksek elastikiyet ve yapışma gücü sağlar.
    • Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
    • Açık bekletme süresi uzatıldığı için çalışma süresini artırır.
    • Kolay hazırlanır ve uygulanır.
    • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
    PERFORMANS
     Başlangıç çekme yapışma mukavemeti        ≥ 1 N/mm²  TS EN 1348
     Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti ≥ 1 N/mm²  TS EN 1348
     Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti ≥ 1 N/mm²  TS EN 1348
     Donma - çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti ≥ 1 N/mm²  TS EN 1348
     Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti (30 dk. sonra) ≥ 0,5 N/mm²  TS EN 1346
     Kayma                       ≤ 0,5 mm   TS EN 1308
     Yangına tepki sınıfı               A1      TS EN 13501 - 1
    Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir.
    Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.

    REFERANS STANDARTLARI
    Onaylar/Standartlar
    TS EN 12004 CE

    Yüzey Hazırlığı
    • Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli,
    harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
    • Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek temizlenmelidir.
    • Derinliği 1 cm’den fazla olan yüzey hatalarının tamiratı, uygulamadan 24 saat önce tamir edilmelidir. Yüzeyin durumuna göre
    Ergonomix Mortar veya Baumix tamir harcı kullanılmalıdır.
    • Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için yüzey Baumix astar ile
    tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
    • Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey Baumix brüt beton astarı
    ile tek kat olarak astarlanmalı ve minimum 8 saat kurumaya bırakılmalıdır.
   10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15