Page 11 - Benk Katalog 2019
P. 11

• Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce Karıştırma Süresi
    önerilen yüzeye Wasserdamm elastik veya Wasserdamm Düşük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak
    tam elastik ürünü ile su yalıtımı sağlanmalıdır. şekilde karıştırılmalıdır. Harç, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
                       uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
    Uygulama Yöntemleri
    • Benkim granit mermer yapıştırıcısı , seramik ebadına ve Uygulama Ekipmanları
    yüzeyin yapısal durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile • Seramik ebadına ve zeminin yapısına göre belirlenmiş taraklı
    yüzeye uygulanmalıdır.         çelik mala
    • Uygulama sırasında Benkim granit mermer yapıstırıcısı’ • Lastik uçlu seramik tokmağı
    nin yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmelidir.
    Yüzeyinde  film  oluşturmuş  yapıştırıcı  zeminden Ekipman Temizliği
    kazınmalıdır ve tekrar kullanılmamalıdır. Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç
    • Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir kurumadan su ile temizlenmelidir
    tokmak ile yüzeye oturması sağlanmalıdır.
    • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 TÜKETİM / SARFİYAT
    saat sonra geçilmelidir.        Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi
    Benkim Derz Dolgu, Benkim Derz Dolgu Flex veya Benkim boyutlarına gore sarfiyat miktarı değişmektedir.
    Silikonlu Derz ile uygulama yapılmalıdır.
    •Dış mekan uygulamalarında, büyük ebatlı kaplama AMBALAJ
    uygulamaları  için  çift  taraflı  yapıştırma  işlemi Benkim Granit Mermer yapıştırma harcı 25 kg’lık kraft torbalar
    uygulanmalıdır.            halinde sunulmaktadır.
    Uygulama Önerileri
    • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde RAF ÖMRÜ
    kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü Açılmamış orjinal ambalajında kuru ve serin ortamda
    doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. depolandığına 6 aydır.
    • Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı
    herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir. DEPOLAMA KOŞULLARI
    • Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. Direkt güneş ışıgında bırakılmamalıdır.
    • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
    Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi
    öncesi kontrol edilmelidir.      UYARILAR
    • Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
    akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
    • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya oluşturabilir.
    buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. S2 : Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
    • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına S24/25 :Göz ve cilt temasından sakınınız
    maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile S26 : Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve derhal doktora
    yapılmalıdır.             başvurunuz.
    • Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak S28 : Cilt temasında derhal bol su ile yıkayınız.
    yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda S37 : Uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
    uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve
    yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
    • Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama
    yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.

    Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
    Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve
    +35°C arasında olmalıdır.

    UYGULAMA TALİMATLARI
    Karışım Oranı
    25 kg ambalaj için 4,0 - 6,0 litre su

    Karıştırma Ekipmanları
    • Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
    • Özel uçlu karıştırma ekipmanı


                                            11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16