Page 13 - Benk Katalog 2019
P. 13

• Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
   artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için yüzey Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C
   Baumix astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat arasında olmalıdır.
   kurumaya bırakılmalıdır.
   • Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce UYGULAMA TALİMATLARI
   yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey Baumix brüt Karışım Oranı
   beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve minimum 8  25 kg ambalaj için 4,0 - 6,0 litre su
   saat kurumaya bırakılmalıdır.
   • Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce Karıştırma Ekipmanları
   önerilen  yüzeye Wasserdamm elastik veya Wasserdamm • Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
   tam elastik ürünü ile su yalıtımı sağlanmalıdır. • Özel uçlu karıştırma ekipmanı

   Uygulama Yöntemleri           Karıştırma Süresi
   • Baumix Master Kleber , seramik ebadına ve yüzeyin Düşük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak
   yapısal durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye şekilde karıştırılmalıdır. Harç, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
   uygulanmalıdır.             uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
   • Uygulama sırasında Baumix Master Kleber’ in yüzeyde
   film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyinde film Uygulama Ekipmanları
   oluşturmuş yapıştırıcı zeminden kazınmalıdır ve tekrar • Seramik ebadına ve zeminin yapısına göre belirlenmiş taraklı
   kullanılmamalıdır.           çelik mala
   • Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir • Lastik uçlu seramik tokmağı
   tokmak ile yüzeye oturması sağlanmalıdır.
   • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 Ekipman Temizliği
   saat sonra geçilmelidir.        Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç
   Benkim Derz Dolgu,Benkim Silikonlu Derz veya Benkim Derz kurumadan su ile temizlenmelidir
   Dolgu Flex ile uygulama yapılmalıdır.
   • Dış mekan uygulamalarında 33x33cm’den büyük ebatlı TÜKETİM / SARFİYAT
   kaplama uygulamaları için çift taraflı yapıştırma işlemi Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi
   uygulanmalıdır.             boyutlarına gore sarfiyat miktarı değişmektedir.
   • Dış cephe uygulamalarında düşeyde 8 m yüksekliğe kadar
   kat silmelerinde profil destekli 45x45 cm ebatlarda kaplama AMBALAJ
   malzemeleri yapıştırılabilir.      Baumix Master Kleber harcı 25 kg lık kraft torbalar halinde
                       sunulmaktadır.
   Uygulama Önerileri
   • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde RAF ÖMRÜ
   kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş Açılmamış orjinal ambalajında kuru ve serin ortamda
   ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.  depolandığına 6 aydır.
   • Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı
   herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir. DEPOLAMA KOŞULLARI
   • Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. Direkt güneş ışıgında bırakılmamalıdır.
   • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
   yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi
   kontrol edilmelidir.          UYARILAR
   • Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
   akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
   • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya oluşturabilir.
   buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. S2 : Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
   • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına S24/25 :Göz ve cilt temasından sakınınız
   maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile S26 : Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve derhal doktora
   yapılmalıdır.              başvurunuz.
   • Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde S28 : Cilt temasında derhal bol su ile yıkayınız.
   uygulama  yapılmamalı,  bu  ortamlarda  uygulama S37 : Uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
   zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey
   uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
   • Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama
   yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.


                                            13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18