Page 17 - Benk Katalog 2019
P. 17

• Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
    artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için yüzey Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C
    Baumix astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat arasında olmalıdır.
    kurumaya bırakılmalıdır.
    • Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce
    yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey Baumix brüt UYGULAMA TALİMATLARI
    beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve minimum 8 Karışım Oranı
    saat kurumaya bırakılmalıdır.      25 kg ambalaj için 4,0 - 6,0 litre su
    • Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce
    önerilen yüzeye Wasserdamm elastik veya Wasserdamm Karıştırma Ekipmanları
    tam elastik ürünü ile su yalıtımı sağlanmalıdır. • Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
                       • Özel uçlu karıştırma ekipmanı
    Uygulama Yöntemleri
    • Baumix Master Kleber , seramik ebadına ve yüzeyin Karıştırma Süresi
    yapısal durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye Düşük devirli bir mikser yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak
    uygulanmalıdır.            şekilde karıştırılmalıdır. Harç, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
    • Uygulama sırasında Baumix Master Kleber’ in yüzeyde uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
    film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyinde film
    oluşturmuş yapıştırıcı zeminden kazınmalıdır ve tekrar Uygulama Ekipmanları
    kullanılmamalıdır.           • Seramik ebadına ve zeminin yapısına göre belirlenmiş taraklı
    • Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir çelik mala
    tokmak ile yüzeye oturması sağlanmalıdır. • Lastik uçlu seramik tokmağı
    • Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24
    saat sonra geçilmelidir.        Ekipman Temizliği
    Benkim Derz Dolgu,Benkim Silikonlu Derz veya Benkim Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç
    Derz Dolgu Flex ile uygulama yapılmalıdır. kurumadan su ile temizlenmelidir
    • Dış mekan uygulamalarında 33x33cm’den büyük ebatlı
    kaplama uygulamaları için çift taraflı yapıştırma işlemi TÜKETİM / SARFİYAT
    uygulanmalıdır.            Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi
    • Dış cephe uygulamalarında düşeyde 8 m yüksekliğe boyutlarına gore sarfiyat miktarı değişmektedir.
    kadar kat silmelerinde profil destekli 45x45 cm ebatlarda
    kaplama malzemeleri yapıştırılabilir. AMBALAJ
                       Baumix Master Kleber harcı 25 kg lık kraft torbalar halinde
    Uygulama Önerileri          sunulmaktadır.
    • Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde
    kullanılmalıdır.  Uygulama  esnasında  kap  ömrünü RAF ÖMRÜ
    doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Açılmamış orjinal ambalajında kuru ve serin ortamda
    • Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı depolandığına 6 aydır.
    herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
    • Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. DEPOLAMA KOŞULLARI
    • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski Direkt güneş ışıgında bırakılmamalıdır.
    yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
    kontrol edilmelidir.
    • Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava UYARILAR
    akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
    • 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
    buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. oluşturabilir.
    • Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına S2 : Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
    maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile S24/25 :Göz ve cilt temasından sakınınız
    yapılmalıdır.             S26 : Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve derhal doktora
    • Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde başvurunuz.
    uygulama  yapılmamalı,  bu  ortamlarda  uygulama S28 : Cilt temasında derhal bol su ile yıkayınız.
    zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey S37 : Uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
    uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
    • Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama
    yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.


                                            17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22