Page 19 - Benk Katalog 2019
P. 19

● Yüzey temizliginden sonra, yapışma mukavemetinin Uygulama Sınırları
    arttırılması ve yüzey emiciliginin dengelenmesi için  Hazırlanan harcın kullanılabilme
    yüzey BAUMİX ASTAR ile tek kat astarlanmalı ve 1-2 saat  süresi - Kap ömrü Maksimum 3 saat
    kurumaya bırakılmalıdır.
    ● Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden  Çalışabilme süresi Maksimum 20 dk.
    önce önerilen astar ile astarlanmış yüzeye WASSERDAMM  Düzeltilebilme süresi 10 dk.
    ELASTİK veya WASSERDAMM TAM ELASTİK ürünü ile su
    yalıtımı saglanmalıdır. Bu yüzeylerde minimum C2 sınıfı  Derz uygulaması için gerekli süre 24 saat
    yapıştırıcılar tercih edilmelidir.   Zeminin trafige açılması için  24 - 48 saat
                        gerekli süre
    Uygulama Yöntemleri
    ●  Yapıştırma harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2ºC ve %50 ± 5 bagıl
    durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir.
    uygulanmalıdır.            Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık
    ●Uygulama sırasında yapıştırma harcının  yüzeyde gösterebilir.
    film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film
    oluşturmuş yapıştırıcı yüzeyden kazınmalıdır ve tekrar UYGULAMA TALİMATLARI
    kullanılmamalıdır.
    ● Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir Karıştırma Ekipmanları
    tokmak ile yüzeye oturması saglanmalıdır. ● Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
    ● Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 ● Özel uçlu karıştırma ekipmanı
    saat sonra geçilmelidir.
     ● İç mekan uygulamalarında 20x20cm’den büyük ebatlı Karıştırma Süresi
    seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma işlemi Düşük devirli bir mikser yardımıyla, kuru toz ve topak kalmayacak
    uygulanmalıdır.            şekilde karıştırılmalıdır. Harç, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
                       uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
    Uygulama Önerileri
    ● Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde Uygulama Ekipmanları
    kullanılmalıdır.  Uygulama  esnasında  kap  ömrünü ● Seramik ebadına ve zeminin yapısına göre belirlenmiş taraklı
    doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. çelik mala
    ● Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı ● Lastik uçlu seramik tokmagı
    herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
    ● Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. Ekipman Temizliği
    ● Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç
    yüzeylerin sağlamlıgı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kurumadan su ile temizlenmelidir.
    kontrol edilmelidir.
    ● Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava TEKNİK ÖZELLİKLER
    akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. Kimyasal Yapı: Çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı
    ● 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya Kuru Yoğunluk: 1,40 ± 0,05 gr/cm 3
    buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. Harç Yoğunlugu: 1,85 ± 0,05 gr/cm 3
    ● Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına Renk: Beyaz
    maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile Sıcaklık Dayanımı: -15ºC ve +80ºC arası
    yapılmalıdır.
    ● Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde RAF ÖMRÜ
    uygulama  yapılmamalı,  bu  ortamlarda  uygulama Açılmamış orjinal ambalajında kuru ( azami % 60 bağıl nem ) ve
    zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey serin ( +5 C ve +25 C arası sıcaklık )depolandığında raf ömrü 6
                           0
                              0
    uygulamaya hazır hale getirilmelidir. aydır.
    ● Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama
    yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır. UYARILAR
    ● Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
    24 saat sonra geçilmelidir.Benkim Derz Dolgu, Benkim R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
    Derz Dolgu Flex veya Benkim Silikonlu Derz ile uygulama oluşturabilir.
    yapılmalıdır              S2 : Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
                       S24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız
    Yüzey ve Ortam Sıcaklığı        S26 : Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve derhal doktora
    Uygulama esnasında yüzey ve ortam Sıcaklığı +5ºC ve başvurunuz.
    +35ºC arasında olmalıdır.       S28 : Cilt temasında derhal bol su ile yıkayınız.
                       S37 : Uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
                                            19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24