Page 9 - Benk Katalog 2019
P. 9

● Yüzey temizliginden sonra, yapışma mukavemetinin Uygulama Sınırları
    arttırılması ve yüzey emiciliginin dengelenmesi için  Hazırlanan harcın kullanılabilme
    yüzey BAUMİX ASTAR ile tek kat astarlanmalı ve 1-2 saat  süresi - Kap ömrü Maksimum 3 saat
    kurumaya bırakılmalıdır.
    ● Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden  Çalışabilme süresi Maksimum 30 dk.
    önce önerilen astar ile astarlanmış yüzeye WASSERDAMM  Düzeltilebilme süresi 15 dk.
    ELASTİK veya WASSERDAMM TAM ELASTİK ürünü ile su
    yalıtımı saglanmalıdır.        Derz uygulaması için gerekli süre 24 saat
                        Zeminin trafige açılması için gerekli  24 - 48 saat
    Uygulama Yöntemleri          süre
    ● Yapıştırma harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal
    durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2ºC ve %50 ± 5 bagıl
    uygulanmalıdır.            nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir.
    ●Uygulama sırasında yapıştırma harcının  yüzeyde  Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık
    film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film  gösterebilir.
    oluşturmuş yapıştırıcı yüzeyden kazınmalıdır ve tekrar  UYGULAMA TALİMATLARI
    kullanılmamalıdır.          Karıştırma Ekipmanları
    ● Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir  ● Düşük devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
    tokmak ile yüzeye oturması saglanmalıdır. ● Özel uçlu karıştırma ekipmanı
    ●Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24
    saat sonra geçilmelidir.       Karıştırma Süresi
    ●İç mekan uygulamalarında 33x33cm’den büyük ebatlı Düşük devirli bir mikser yardımıyla, kuru toz ve topak kalmayacak
    seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma işlemi  şekilde karıştırılmalıdır. Harç, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra
    uygulanmalıdır.            uygulama öncesi 1 - 2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
                       Uygulama Ekipmanları
    Uygulama Önerileri          ● Seramik ebadına ve zeminin yapısına göre belirlenmiş taraklı
    ● Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde  çelik mala
    kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü ● Lastik uçlu seramik tokmagı
    doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
    ● Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı Ekipman Temizliği
    herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir. Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç
    ● Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır. kurumadan su ile temizlenmelidir.
    ● Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
    Eski yüzeylerin sağlamlıgı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi  TEKNİK ÖZELLİKLER
                       Kimyasal Yapı: Çimento esaslı, seramik yapıştırma harcı
    öncesi kontrol edilmelidir.      Kuru Yoğunluk: 1,40 ± 0,05 gr/cm 3
    ● Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava  Harç Yoğunluğu: 1,85 ± 0,05 gr/cm 3
    akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir. Renk: Gri
    ● 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya Sıcaklık Dayanımı: -15ºC ve +80ºC arası
    buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
    ● Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına RAF ÖMRÜ
    maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su  Açılmamış orjinal ambalajında kuru ( azami % 60 bağıl nem ) ve
    ile yapılmalıdır.           serin ( +50C ve +250C arası sıcaklık )  depolandığında raf ömrü
    ● Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak  6 aydır.
    yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda  UYARILAR
    uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve  R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
    yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir ve ciltte hassasiyet
    ● Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama oluşturabilir.
    yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır. S2 : Çocukların ulaşamıyacağı yerde muhafaza ediniz.
    ● Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum S24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız
    24 saat sonra geçilmelidir.Benkim Derz Dolgu, Benkim  S26 : Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve derhal doktora
    Derz Dolgu Flex veya Benkim Silikonlu Derz ile uygulama  başvurunuz.
    yapılmalıdır             S28 : Cilt temasında derhal bol su ile yıkayınız.
                       S37 : Uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
    Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
    Uygulama esnasında yüzey ve ortam Sıcaklığı +5ºC ve
    +35ºC arasında olmalıdır.


                                            9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14